Erol Aksoya TMSF şoku

Erol Aksoya TMSF şoku
TMSF, Erol Aksoy'un şirketlerine yeniden el koydu! Aksoy Grubu şirketlerinin yönetimi yeniden TMSF'de...Abone olTMSF’den yapılan açıklamada, İktisat Bankası hakim ortağı Erol Aksoy Grubu ile Fon arasında 9 Mayıs 2006 tarihinde imzalanan protokolün, Erol Aksoy Grubu tarafından taksitlerinin ödenmemesi ve protokol edim ve taahhütlerinin yerine getirilmemesi nedeniyle yürürlüğe girmediği belirtildi.

Açıklamada, 9 Mayıs tarihli protokolün kamu alacaklarının tahsili açısından ileriye yönelik olarak bundan böyle ilave bir yarar sağlamayacağı anlaşılmış olduğundan, protokolün temerrüde il otel reklam işkin hükümlerinin uygulanmasına, bu kapsamda Erol Aksoy Grubu’na dahil tüm gerçek ve tüzel kişi borçlular hakkında yasal takip işlemlerine, borçlu gruba ait ticari ve iktisadi bütünlük kapsamına alınan varlıkların satışına devam edilmesine karar verildiği duyuruldu.

Fon açıklamasında, şöyle denildi: “Bu çerçevede borçlu grubun borçlarını ödemeye yönelik yeterli bir çözüm üretememesi üzerine 9 Mayıs 2006 tarihli protokol kapsamında Erol Aksoy Grubu’na devredilmiş olan 37 adet şirketten müflis durumda bulunan 1 şirket dışındaki 36 adet şirketin temettü hariç ortaklık haklarıyla yönetim ve denetimleri 5411 sayılı Bankacılık Kanunu’nun 134. maddesi ve aynı kanunun geçici 11. maddesi yollaması ile mülga 4389 sayılı Bankalar Kanunu’nun 15/7-a maddesi hükmü gereğince Fon tarafından yeniden devir alınmıştır.”

Borcu karşılayamaz

Erol Aksoy’dan devralınan şirketler arasında başta Cine 5 olmak üzere Gala TV, Supersport TV, Radyo Tek, Radyo 5, Radyo Cool, Radyo Nostalji, Show Radyo, Viva TV ile Viva Radyo gibi medya kuruluşları yer alıyor. Bu şirketlerden en büyüğü olan Cine 5 daha önce 80 milyon dolar muhammen bedel ile satışa çıkarılmış daha sonra satış iptal edilmişti. İlgililer, dünyayı saran kriz ortamında sözkonusu varlıkların satışının yapılması halinde bile 1 milyar doları geçen Erol Aksoy borcunun ancak yüzde 20’si kadarının karşılanabileceğine dikkat çekiyor.

Kendi satmakistedi ama...

Erol Aksoy Ashmore Investment ile anlaşmak üzere olduğunu daha önce pek çok kez açıklamış, böyle bir anlaşmanın kamu alacağının daha yüksek bir bölümünün karşılanması açısından da önemli olduğunu vurgulamış ve TMSF’den anlayış istemişti. Aksoy, satışı kendisinin yapması halinde satış toplamının 300 milyon doları geçebileceğine dikkat çekmişti.

Kategori : GÜNCEL